Log in

cao final 1

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

МЕДАЛИ ЗА ТАЕКУОНДО КЛУБ ХОУК БАНСКО

МЕДАЛИ ЗА ТАЕКУОНДО КЛУБ ХОУК БАНСКО

Два медала спечелиха състезателите на таекуондо клуб...

МЛАДИТЕ НАДЕЖДИ НА ЮЛЕН С ПРИЗОВИ МЕСТА НА КУПА КАПИ

МЛАДИТЕ НАДЕЖДИ НА ЮЛЕН С ПРИЗОВИ…

На 2 и 3 февруари беше даден...

ПОКЛОН ПРЕД АПОСТОЛА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ПОКЛОН ПРЕД АПОСТОЛА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

В навечерието на годишнината от рождението на...

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО  ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО…

Във връзка с публикувани насоки за кандидатстване...

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ НА ЮЛЕН В МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАРТОВЕ

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ НА ЮЛЕН…

Завърши участието на състезателите от ски клуб...

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС БЮЛЕТИН

На Вашето внимание е януарският брой на...

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

На първото си редовно заседание за 2023г...

АЛПИРИНСКИ ДОМИНИРА В ПЪРВИТЕ СТАРТОРТОВЕ ЗА…

През изминалия уикенд на Витоша се проведе...

„АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ – ЩАСТЛИВИЯТ ПЪТЕШЕСТВЕНИК”

„АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ – ЩАСТЛИВИЯТ ПЪТЕШЕСТВЕНИК”

Така беше озаглавен литературният урок, посветен на...

КЪЩАТА НА ЗАНАЯТИТЕ ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА БАНСКИ СУВЕНИР

КЪЩАТА НА ЗАНАЯТИТЕ ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА…

Къщата на занаятите организира конкурс за най-добър...

ОБЩИНСКА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

ОБЩИНСКА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪРВА…

Общинска администрация Банско уведомява жителите на общината...

УКРАИНСКА ПИСАТЕЛКА С БЪЛГАРСКИ КОРЕНИ ПРЕДСТАВИ СВОЯ КНИГА В БАНСКО

УКРАИНСКА ПИСАТЕЛКА С БЪЛГАРСКИ КОРЕНИ ПРЕДСТАВИ…

Украинската писателка с български корени Наталия Стоянова...

ПРЕПЪЛНЕНА ЗАЛА И МНОГО СМЯХ С МАРИАН БАЧЕВ И АЛЕКСАНДЪР КАДИЕВ

ПРЕПЪЛНЕНА ЗАЛА И МНОГО СМЯХ С…

Само така може да се обобщи снощната...

НИКОЛА КАЛИСТРИН В ТОП 50 НА СВЕТОВНАТА КУПА ПО СКИ-АЛПИНИЗЪМ В АНДОРА

НИКОЛА КАЛИСТРИН В ТОП 50 НА…

През изминалия уикенд се проведе третия етап...

СРЕБЪРЕН МЕДАЛ ОТ ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО ЗА СНОУБОРДИСТ НА СКИ КЛУБ „ЮЛЕН”

СРЕБЪРЕН МЕДАЛ ОТ ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО ЗА…

Бронзовият медалист от младежкото световно първенство по...

МИНИСТЪРЪТ НА ТУРИЗМА НА ИЗРАЕЛ НА РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ В БАНСКО

МИНИСТЪРЪТ НА ТУРИЗМА НА ИЗРАЕЛ НА…

По време на първото си посещение зад...

НАШИТЕ ДЕЦА

ДЕНЯТ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО БЕШЕ ОТБЕЛЯЗАН С ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЧИТАЛИЩЕТО

ДЕНЯТ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО БЕШЕ ОТБЕЛЯЗАН С ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЧИТАЛИЩЕТО

С представление, озаглавено „Семейството е храм”, децата от Школата по вероучение и Театрална школа „Шапка...

Културен и спортен календар БАНСКО ЛЯТО 2023

Абонирай се за нашия Бизнес бюлетин

Обява за Главен вътрешен одитор

О Б Я В А

    На основание чл.10, ал.1 от ЗДСл  ОбА Банско обявява конкурс за длъжността  ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР

    І.Минимални  и специфични изисквания за заемане на длъжността:
- Степен на образование -  висше , образователно-квалификационна степен- магистър;
    - Специалност по която е придобито образованието – Икономика, Счетоводство и контрол, Финанси;
    - Минимален ранг за заемане на длъжността: ІV м;
    - Професионален опит – 2 години;
- Да притежава сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, съгл.чл.19, ал.2, т.4 от ЗВОПС;
ІІ.Допълнителни изисквания:
Компетентност, свързана  с познаване и ползване на ЗВОПС и други нормативни актове, касаещи  вътрешния одит и контрол.
Компютърна грамотност;
ІІІ. Съгласно чл.24, т.1 и чл.25, ал.1 от НПКДСл конкурсът ще се проведе чрез  решаване на тест и интервю.
    ІV.Кратко описание на длъжността:
     Осъществява дейност по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в Община Банско с оглед постигане целите на общината.
V.Мин.размер на основната заплата 440 лв., съгл.ПМС № 67/ 14.04.2010г.;
    VІ. Необходими документи:
Заявление за участие, съгл.чл.17, ал.1 и ал.2 от ЗДСл(по образец), Декларация за обстоятелствата по чл.7, ал.1 и ал.2 от ЗДСл (по образец),   Копие от документ за придобито образование, специалност  и правоспособност, които се изискват за длъжността, Документ за присъден ранг, ако лицето е работило като държавен служител или Декларация, че постъпва за първи път на държавна служба (по образец), Документ  за придобита компютърна грамотност, Професионална автобиография, Документ, удостоверяващ общия и служебен трудов стаж, Свидетелство за съдимост, Копие от документ за самоличност;

    Краен срок за подаване на документите 17.00 часа на 30.05.2011 год. в служба “Човешки ресурси” на ОбА Банско, стая 303;

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за обяви пред сградата на  общинта.
                                                                        
    Телефон за контакти : 0749 / 8 86 42