Log in

cao final 1

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Уважаеми жители и гости на община Банско,

С настъпване на зимата и понижаване на  температурите започна използването на отоплителни и нагревателни уреди. За да се избегне опасността от възникването на пожари през настоящия зимен сезон, Ви напомняме някои основни правила.

Използвайте само стандартни и изправни отоплителни и нагревателни уреди. Обърнете особено внимание на електрическите инсталации и комините, които трябва да са измазани и да отстоят на 0,1 м. от горими елементи в къщите, производствените цехове и стопанските постройки. 

Печките на твърдо гориво и водогрейните котли  да не са скъсани и незатварящи се добре. Сложете негорима подложка под тях, която да излиза на 30 см. отпред и по 15 см. отстрани и отзад. Кюнците на печките да бъдат монтирани стабилно. Печката да е поставена на не по-малко от 80 см. от горими материали. Не ги палете с бензин, спирт и др. горими течности.

Електрическите печки също да са на разстояние не по-малко от  80 см. горими предмети. Под тях да има негорима подложка. Трябва да са изправни и стандартни, със здрави захранващи кабели. Да не се оставят да работят без наблюдение. При спиране на ползването им или напускане на помещението за по-дълъг период от време да се изключват от контакта.

Не използвайте газови прибори било то за готвене или за отопление в мъзета и сутерени.

При използване на климатици, те да са на самостоятелен токов кръг, със сечение на проводника най-малко 2 квадрата.

При пожар незабавно сигнализирайте на телефони 112 или на 0749/88-430 – РСПБЗН Банско!!!