Log in

cao final 1

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

ФОЛК ФЕСТ БАНСКО 2023

ФОЛК ФЕСТ БАНСКО 2023

Изживейте вълшебството на българския фолклор! Потопете се...

УСПЕХИ ЗА БАНСКО И В КИКБОКСА

УСПЕХИ ЗА БАНСКО И В КИКБОКСА

През уикенда в София се проведе Държавното...

МЕДАЛИ ЗА КЛУБ „ХОУК-БАНСКО”

МЕДАЛИ ЗА КЛУБ „ХОУК-БАНСКО”

Спортен клуб "Хоук-Банско" спечели ценни медали на...

ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ ЗА ДЕЦА

ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ ЗА ДЕЦА

За пореден път, през уикенда се проведе...

ДЕЛЕГАЦИЯ НА ОБЩИНА БАНСКО БЕШЕ НА…

По покана на посолството на Република България...

2 ЮНИ - ДЕН НА БОТЕВ…

Днес отдаваме почит пред подвига на Христо...

УЧЕНИЧКАТА ОТ СУ”НЕОФИТ РИЛСКИ” АЛЕКСАНДРА ПОЛЕЖАНОВА…

На 1 юни – Международен ден на детето, Държавната...

1 ЮНИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА…

Днешния ден беше наситен с многобройни събития...

НА 2 ЮНИ БАНСКО ЩЕ СЕ…

В Деня на Ботев и на загиналите...

29 ЮНИ – НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

29 ЮНИ – НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА…

Във връзка с Деня на безопасността на...

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС БЮЛЕТИН

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС БЮЛЕТИН

Представяме на Вашето внимание новия брой на...

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

На свое заседание, Общински съвет Банско прие...

ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ!

ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ!

Денят на светите братя Кирил и Методий...

ДЕЦАТА, С ЧИИТО ТРУД, ТАЛАНТИ, УСПЕХИ И ПОСТИЖЕНИЯ БАНСКО СЕ ГОРДЕЕ

ДЕЦАТА, С ЧИИТО ТРУД, ТАЛАНТИ, УСПЕХИ…

Наградените по случай 24 Май деца, с...

ПРАЗНИЧНИ СЪБИТИЯ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ

ПРАЗНИЧНИ СЪБИТИЯ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ

В навечерието на националния празник 24 Май...

НАШИТЕ ДЕЦА

ЗДРАВЕЙ, ЛЯТО!

ЗДРАВЕЙ, ЛЯТО!

Уважаеми съграждани, мили деца, представяме ви лятната програма за децата на Банско.   ПРОГРАМА  НА ЛЕТНИТЕ ЗАНИМАНИЯ ЗА...

Културен и спортен календар БАНСКО ЛЯТО 2023

Абонирай се за нашия Бизнес бюлетин

Обявление № 49/04.07.2022г. за одобряване на ПУП-ПЗ

Общинска администрация – Банско, отдел ТСУ, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че е издадена Заповед № 01-22-51/04.07.2022 год. на Кмета на община Банско за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Плана за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 02676.12.12, м. „Грамадето” по КК и КР на гр. Банско от „земеделска земя” в „За обществено обслужване и жилищно строителство”, при следните показатели: Обща площ на ПИ: 5792 м2; Пзастр. – до 30%; Кинт. – до 0,9; Позел. – мин. 50%; Кота корниз ≤ 10м(3ет.) в устройствена зона „Ок” – рекреационна устройствена зона, предназначена за курорт и допълващите го дейности по ограничителни и задължителни линии и мерки, съгласно приложения чертеж – неразделна част от Заповедта.

Възложител: „Хотел Перун-Банско” ЕООД.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето обявление, заинтересуваните лица имат право да направят писмено възражение против заповедта чрез Община Банско до Административен съд - Благоевград.

Планът и горецитираната заповед са на разположение в сградата на Общинска администрация – Банско, отдел  ТСУ – етаж 3, стая 310 /всеки работен ден/.

 

Общинска администрация – Банско

отдел ТСУ