Log in

cao final 1

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

СПОРТЪТ НИ ОБЕДИНЯВА

СПОРТЪТ НИ ОБЕДИНЯВА

Една спортна инициатива обедини учениците от гимназиалния...

КУЛТУРНИ ВЕЧЕРИ „ТРАДИЦИИ И ИЗКУСТВО“

КУЛТУРНИ ВЕЧЕРИ „ТРАДИЦИИ И ИЗКУСТВО“

За девети пореден път, през лятото в...

ФОЛК ФЕСТ БАНСКО 2023

ФОЛК ФЕСТ БАНСКО 2023

Изживейте вълшебството на българския фолклор! Потопете се...

УСПЕХИ ЗА БАНСКО И В КИКБОКСА

УСПЕХИ ЗА БАНСКО И В КИКБОКСА

През уикенда в София се проведе Държавното...

МЕДАЛИ ЗА КЛУБ „ХОУК-БАНСКО”

МЕДАЛИ ЗА КЛУБ „ХОУК-БАНСКО”

Спортен клуб "Хоук-Банско" спечели ценни медали на...

ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ ЗА ДЕЦА

ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ ЗА ДЕЦА

За пореден път, през уикенда се проведе...

ДЕЛЕГАЦИЯ НА ОБЩИНА БАНСКО БЕШЕ НА…

По покана на посолството на Република България...

2 ЮНИ - ДЕН НА БОТЕВ…

Днес отдаваме почит пред подвига на Христо...

УЧЕНИЧКАТА ОТ СУ”НЕОФИТ РИЛСКИ” АЛЕКСАНДРА ПОЛЕЖАНОВА…

На 1 юни – Международен ден на детето, Държавната...

1 ЮНИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА…

Днешния ден беше наситен с многобройни събития...

НА 2 ЮНИ БАНСКО ЩЕ СЕ…

В Деня на Ботев и на загиналите...

29 ЮНИ – НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

29 ЮНИ – НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА…

Във връзка с Деня на безопасността на...

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС БЮЛЕТИН

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС БЮЛЕТИН

Представяме на Вашето внимание новия брой на...

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАНСКО

На свое заседание, Общински съвет Банско прие...

ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ!

ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ!

Денят на светите братя Кирил и Методий...

НАШИТЕ ДЕЦА

ЗДРАВЕЙ, ЛЯТО!

ЗДРАВЕЙ, ЛЯТО!

Уважаеми съграждани, мили деца, представяме ви лятната програма за децата на Банско.   ПРОГРАМА  НА ЛЕТНИТЕ ЗАНИМАНИЯ ЗА...

Културен и спортен календар БАНСКО ЛЯТО 2023

Абонирай се за нашия Бизнес бюлетин

ОБЯВА за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот

ОБЯВА

            Община Банско обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ: помещение с площ от 22.86 кв.м., находящо се на втори етаж в сграда с идентификатор 21498.350.133.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добринище, адрес на сградата: гр.Добринище, п.к. 2777 ул.“Георги Темелков“ № 4 , застроена площ от 411 кв.м., брой етажи: 2 с предназначение: сграда за битови услуги. Сградата е разположена в поземлен имот 21498.350.133 (Балнеолечебницата  на гр.Добринище). Помещението  се отдава под наем  с предназначение – за фризьорски салон.

           Началната тръжна цена е в размер на 16.00лв. (шестнадесет лева)/месечно без вкл. ДДС.

            Стъпката за наддаване е 1.60 лв. (един лев и шестдесет стотинки).

            Срокът за отдаване под наем е 5 (пет) години от датата на подписване на договора за наем.

            Депозитната вноска за участие в търга е 300.00 лв. (триста лева).

            Търгът ще се проведе на 27.04.2022г. (сряда) от 16.45 часа в Административната сграда на Община Банско в гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 1.             

            При непровеждане на търга на 27.04.2022г. (сряда), ще се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на  29.04.2022г. (петък) от 16.45 часа.

            Цената на един брой тръжна документация е 60.00 лв. (шестдесет лева), с включен ДДС, платими до 17.00 часа в последния работен ден предхождащ деня на търга (в срока за внасяне на депозит). Тръжната документация може да бъде закупена и платена на фронт - офиса на Община Банско или изтеглена от интернет страницата на общината - www.bansko.bg и платена по следната банкова сметка:

IBAN: BG16 FINV 9150 84BG N0M1 Z5

BIC: FINV BGSF

Код за плащането 44 70 00

Обслужваща банка „Първа инвестиционна банка” АД   

             За допълнителна информация относно условията за участие в търга - Общинска администрация - Банско, отдел „Общинска собственост, земеделие и гори”, тел.0749/88614

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ