Log in

cao final 1

Секретар на Община Банско

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

ИВАН ДОКТОРОВ

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА БАНСКО

IvanD

Лични данни

Роден на 29.12.1972 г.

Семеен с 2 деца

Образование

 

Приемен ден

Записване за приемен ден          

Висше:

Магистър инженер "Компютърна техника и технологии"- Технически Университет София.

Сряда от 14.00 - 16.00 ч.

В сградата на Общинска администрация – Фронт офис или на сайта на Община Банско: www.bansko.bg.

Секретарят на общината (чл.43, ал.2, ал.3 и ал.4 от ЗМСМА):

1. Секретарят на общината трябва да бъде лице с висше образование.

2. Секретарят на общината организира и отговаря за:

   2.1. Дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;

   2.2. Деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;

   2.3. Дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;

   2.4. Разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;

   2.5. Работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;

   2.6. Поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми.