Log in

Обява за събиране на оферти с предмет: Обновяване за енергийна ефективност на двуетажна масивна учебна сграда с обществена кухня

Обява за събиране на оферти по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

“Обновяване за енергийна ефективност на двуетажна масивна учебна сграда с обществена кухня“, гр. Банско, община Банско, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

 

Обявата е публикувана на портала на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБЯВИ" под № 9076502

 

ОБЯВА - публикуванo на 28.05.2018 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА можете да изтеглите отТУК - публикуванo на 28.05.2018 г.

Проекта може да видите ТУК - публикуванo на 28.05.2018 г.

Заповед - публикувано на 13.06.2018г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - публикувано на 13.06.2018г.

Протокол - публикувано на 27.06.2018г.

Договор - публикувано на 05.07.2018г.