Log in

Обява за събиране на оферти с предмет: "Закупуване и доставка на два броя нови автомобили за нуждите на община Банско"

Обява за събиране на оферти по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

„Закупуване и доставка на два броя нови автомобили за нуждите на община Банско”

Обявата е публикувана на портала на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБЯВИ" под № 9075382

 

ОБЯВА – публикувана на 26.04.2018г.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА – публикувана на 26.04.2018г.

Информация за удължаване първоначалния срок за подаване на оферти - публикувано на 09.05.2018г.

Протокол - публикуван на 18.05.2018г.

Договор - публикувано на 02.07.2018г.