Log in

Избор на оператор за отпечатване на ваучери за храна за нуждите на община Банско

Обява за събиране на оферти по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

“Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Банско“,

Обявата е публикувана на портала на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБЯВИ" под № 9074408

 

ОБЯВА - публикувана на 29.03.2018 г.

Документация за обществена поръчка - публикувана на 29.03.2018 г.

Информация за удължаване първоначалния срок за подаване на оферти - публикувано на 11.04.2018г.

Протокол - публикуван на 23.04.2018г.

Договор - публикувано на 21.05.2018г.