Log in

Пазарна консултация

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ ПРИ ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:

„Разработване и внедряване на софтуер, за интегрирани решение и IT одит”

 

Писмо – публикувано на 24.07.2017г.

Писмо изпълнител - публикувано на 28.07.2017г.

Резултат от проведени консултации - публикувано на 11.10.2017г.