Log in

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ: Упражняване на авторски надзор за обект: „Преустойство на част от дворно пространство – спортна площадка в Професионална лесотехническа гимназия „Никола Вапцаров“ – гр. Банско

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ: “Упражняване на авторски надзор за обект: „Преустойство на част от дворно пространство – спортна    площадка в Професионална лесотехническа гимназия „Никола Вапцаров“ – гр. Банско”

 

Договор - публикувано на 26.06.2020 г.