Log in

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за процедура с предмет: “Извършване на геодезически услуги за нуждите на Община Банско”

Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9052916

 

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА можете да видите ТУК.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА можете да изтеглите от ТУК.

 

Документацията е публикувана на 14.04.2016г.

 

Протокол - публикувано на 16.05.2016г.

Решение за класиране на участниците - публикувано на 16.05.2016г.

Договор и приложения - публикувано на 27.05.2016г.