Log in

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за процедура с предмет: „Извършване на дейности по контрол и намаляване на популацията на бездомни /безстопанствени/ кучета на територията на Община Банско”