Log in

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за процедура с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на същест...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За процедура с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради в община Банско“ със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Жилищен блок, находящ се в гр. Банско, община Банско, ул. „Драма” № 1, бл. 1”

Обособена позиция 2: „Жилищен блок, находящ се в гр. Банско, община Банско, ул. „Цар Симеон” № 54”

Обособена позиция 3: „Жилищен блок, находящ се в гр. Банско, община Банско, ул. „Цар Симеон” № 55-57”

Обособена позиция 4: „Жилищен блок, находящ се в гр. Банско, община Банско, ул. „Патриарх Евтимий” № 25 (с/у ПГЕЕ 303.2)”

Обособена позиция 5: „Жилищен блок, находящ се в гр. Банско, община Банско, ул. „Патриарх Евтимий” № 25 (с/у ПГЕЕ 303.1)”

Обособена позиция 6: „Жилищен блок, находящ се в гр. Банско, община Банско, ул. „Братя Молерови” № 6 (с/у ПГЕЕ 305.1)”

Обособена позиция 7: „Жилищен блок, находящ се в гр. Банско, община Банско, ул. „Братя Молерови” № 6 (с/у ПГЕЕ 305.2)”

Обособена позиция 8: „Жилищен блок, находящ се в гр. Банско, община Банско, ул. „Места” № 21 (военните блокове 3785.4; 3785.5)”

Обособена позиция 9: „Жилищен блок, находящ се в гр. Банско, община Банско, ул. „Места” № 21 (военните блокове 3785.2)”

Обособена позиция 10: „Жилищен блок, находящ се в гр. Банско, община Банско, ул. „Места” № 21 (военните блокове 3785.3 – 3 етажа; 3785.6 – 1 етаж )”

Обособена позиция 11: „Жилищен блок, находящ се в гр. Банско, община Банско, ул. „Места” № 21 (военните блокове 3785.8)”.

Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9050131.

 

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА можете да видите ТУК.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА можете да изтеглите от ТУК.

 

Документацията е публикувана на 04.02.2016г.

 

Разяснение 1 - публикувано на 11.02.2016г.

Разяснение 2 - публикувано на 12.02.2016г.

Протокол от работата на комисията - публикувано на 17.06.2016г.

 

 

Обособена позиция 1 :

Решение за избор на изпълнител – публикувано на 17.06.2016г.

Обособена позиция 2 :

Решение за избор на изпълнител – публикувано на 17.06.2016г.

Обособена позиция 3 :

Решение за избор на изпълнител – публикувано на 17.06.2016г.

Обособена позиция 4 :

Решение за избор на изпълнител – публикувано на 17.06.2016г.

Обособена позиция 5 :

Решение за избор на изпълнител – публикувано на 17.06.2016г.

Обособена позиция 6 :

Решение за избор на изпълнител – публикувано на 17.06.2016г.

Обособена позиция 7 :

Решение за избор на изпълнител – публикувано на 17.06.2016г.

Обособена позиция 8 :

Решение за избор на изпълнител – публикувано на 17.06.2016г.

Обособена позиция 9 :

Решение за избор на изпълнител – публикувано на 17.06.2016г.

Обособена позиция 10:

Решение за избор на изпълнител – публикувано на 17.06.2016г.

Обособена позиция 11:

Решение за избор на изпълнител – публикувано на 17.06.2016г.

Заповед - публикувано на 25.08.2017г.