Log in

ОТТЕГЛЕНА - ПУБЛИЧНА ПОКАНА За процедура с предмет: “Ремонт на учебни заведения на територията на Община Банско”.

Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9043789.

 

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА можете да видите ТУК.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА можете да изтеглите от ТУК.