Log in

Публична покана с предмет: “Изчертаване на подземен кадастър за Електро-кабели, Далекосъобщителни кабели, Топлопроводи, Водопроводи, Канализация и други съществуващи подземни комуникации по трасето на изграждаща се ВиК мрежа за воден цикъл на гр. Банско”

“Изчертаване на подземен кадастър за Електро-кабели, Далекосъобщителни кабели, Топлопроводи, Водопроводи, Канализация и други съществуващи подземни комуникации по трасето на изграждаща се ВиК мрежа за воден цикъл на източна част на гр. Банско”

Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9042263

 

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА можете да видите ТУК.

 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА можете да изтеглите от ТУК.

 

Протокол

Решение

 

Договор и приложения - публикувано на 14.07.2015г.

Информация за авансово плащане - публикувано на 11.08.2015г.

Информация за окончателно плащане - публикувано на 18.12.2015г.

Информация за освобождаване на гаранцията за добро изпълнение

Договор с предмет: “Изчертаване на подземен кадастър за Електро-кабели, Далекосъобщителни кабели, Топлопроводи, Водопроводи, Канализация и други съществуващи подземни комуникации по трасето на изграждаща се ВиК мрежа за воден цикъл на източна част на гр. Банско”, е изпълнен в пълен обем и е приключил на 16.12.2015г.