Log in

ПУБЛИЧНА ПОКАНА За процедура с предмет: „Организиране на външни специализирани обучения по ключови компетентности в рамките на проект с рег. № М 13-22-175/02.09.2014 г.

Процедура с предмет: „Организиране на външни специализирани обучения по ключови компетентности в рамките на проект с рег. № М 13-22-175/02.09.2014 г. „Повишаване квалификацията и компетентността на служителите на Община Банско за създаване на модерна и ефективна общинска администрация”

Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9038702

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА можете да видите ТУК.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА можете да изтеглите от ТУК.

 Разяснение 1 / 11.02.2015г.

Разяснение 2 / 12.02.2015г.

Разяснение 3 / 13.02.2015г.

 

Протокол / 15.04.2015 г.

Решение за избор на изпълнител / 15.04.2015 г.

 

Договор  / 30.04.2015г.

Приложения към договор / 30.04.2015г.

 

Информация за извършено плащане / 26.05.2015г.

 

Информация за извършено плащане / 17.06.2015г.

 

Информация за извършено плащане - публикувано на 28.07.2015г.

Информация за извършено плащане - публикувано на 28.07.2015г.

Освобождаване на гаранция за добро изпълнение - публикувано на 06.08.2015г.