Log in

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: "Разработване и внедряване на автоматизирана система за SMS разплащане и контрол на кратковременното платено паркиране на територията на “Синя зона” в гр. Банско, община Банско, за нуждите на „Общински паркинги – Банско” ЕООД”

За процедура с предмет: „Разработване и внедряване на автоматизирана система за SMS разплащане и контрол на кратковременното платено паркиране на територията на “Синя зона” в гр. Банско, община Банско, за нуждите на „Общински паркинги – Банско” ЕООД”

 

Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9007772

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА можете да видите ТУК

 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА можете да изтеглите от ТУК