Log in

ПУБЛИЧНА ПОКАНА За процедура с предмет: „Изграждане на нови улици на територията на Община Банско”

Процедура с предмет: „Изграждане на нови улици на територията на Община Банско” със следните обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: Изграждане на улица в ПИ с идентификатор № 02676.11.4 по КК на гр. Банско;
  • Обособена позиция 2: Изграждане на улица «Пещерите»

Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9035644

 

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА можете да видите ТУК.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА можете да изтеглите от ТУК.

 

Протокол

Решение за избор на изпълнител

 

Обособена позиция 1: ”Изграждане на улица в ПИ с идентификатор 02676.11.4 по КК на гр.Банско”

Договор и приложения

Информация за плащане / 05.01.2015 г.

Информация за плащане / 05.01.2015 г.

 

Обособена позиция 2: „Изграждане на улица „Пещерите”

Договор

Информация за плащане

 

Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение