Log in

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за процедура с предмет: „Дизайн, печат и доставка на каталог на Община Банско”

 

Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9034674

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА можете да видитеТУК.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА можете да изтеглите от ТУК.

 РЕШЕНИЕ