Log in

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за процедура с предмет: „Изготвяне на Прединвестиционно проучвание за външната водоснабдителна система на гр. Добринище, довеждащи водопроводи, водоеми и водохващания”