Log in

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за процедура с предмет: Рехабилитация на градски парк, гр.Банско

Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9032050

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА можете да видите ТУК.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА можете да изтеглите от ТУК.