Log in

Публична покана с предмет: "Доставка на контейнери за смет за нуждите на Община Банско"

 

Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9030099

 

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА можете да видитеТУК.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА можете да изтеглите отТУК.

 

Договор и приложения