Log in

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: ”Доставка на плътна асфалтобетонова смес и закупуване на студена асфалтова смес и битум”

За процедура с предмет: ”Доставка на плътна асфалтобетонова смес и закупуване на студена асфалтова смес и битум”.

Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9011653

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА можете да видите ТУК.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА можете да изтеглите от ТУК.