Log in

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за процедура с предмет: ”Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места в Община Банско”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За процедура с предмет: Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места в Община Банско

 

Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9029412

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА можете да видитеТУК.


http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9029412

 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА можете да изтеглите от ТУК