Log in

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за процедура с предмет: “Доставка на кофи за смет за нуждите на Община Банско”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За процедура с предмет: “Доставка на кофи за смет за нуждите на Община Банско

Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9029294

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА можете да видитеТУК.

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9029294

 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА можете да изтеглите от