Log in

ПРЕКРАТЕНА Публична покана с предмет: „Закупуване и доставка на озеленителен материал - широколистна и иглолистна дървесна, храстова растителност, цветя, хумусна почва и тревно семе за ландшафтно оформление на територията на Община Банско ”

Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9028045

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА можете да видите ТУК.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА можете да изтеглите от ТУК.