Log in

За процедура с предмет: „Избор на лицензиран оператор за предоствяне на услуги, чрез обществена фиксирана телефонна мрежа и чрез обществена мобилна мрежа за нуждите на община Банско

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За процедура с предмет: „Избор на лицензиран оператор за предоствяне на услуги, чрез обществена фиксирана телефонна мрежа и чрез обществена мобилна мрежа за нуждите на община Банско по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга;
 Обособена позиция № 2: Предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие”
Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9024141

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА можете да видите ТУК.

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9024141

ДОКУМЕНТАЦИЯТА можете да изтеглите от ТУК.

 

Информация за извършено плащане по договор по Обособена позиция 2

Информация за извършено плащане по договор по Обособена позиция 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информация за периодично плащане по Обособена позиция 1- публикувано на 02.09.2015г.

Информация за периодично плащане по Обособена позиция 2 - публикувано на 14.09.2015г.

Информация за периодично плащане по Обособена позиция 1 - публикувано на 18.09.2015г.

Информация за периодично плащане по Обособена позиция 1 - публикувано на 06.10.2015г.

Информация за извършено периодично плащане по Обособена позиция 1 - публикувано на 06.11.2015г.

Информация за извършено периодично плащане по Обособена позиция 2 - публикувано на 06.11.2015г.

Информация за извършено периодично плащане по обособена позиция 2- публикувано на 19.11.2015г.

Информация за периодично плащане по Обособена позиция 2- публикувано на 02.12.2015г.

Информация за периодично плащане по Обособена позиция 1- публикувано на 02.12.2015г.

Информация за периодично плащане по Обособена позиция 1

Информация за периодично плащане по Обособена позиция 2 - публикувано на 27.01.2016г.

Информация за периодично плащане по обособена позиция 1 - публикувано на 11.02.2016г.

Информация за периодично плащане по Обособена позиция 1 - публикувано на 02.03.2016г.

Информация за периодично плащане по Обособена позиция 2 - публикувано на 02.03.2016г.

Информация за периодично плащане по Обособена позиция 1 - публикувано на 02.03.2016г.

Информация за периодично плащане по Обособена позиция 1 - публикувано на 10.03.2016г.

Информация за периодично плащане по Обособена позиция 2 - публикувано на 29.03.2016г.

Информация за периодично плащане по Обособена позиция 1 - публикувано на 29.03.2016г.

Информация за периодично плащане по Обособена позиция 1 - публикувано на 29.03.2016г.

Информация за периодично плащане по Обособена позиция 2 - публикувано на 18.04.2016г.

Информация за периодично плащане по Обособена позиция 1 - публикувано на 17.05.2016г.

Информация за периодично плащане по Обособена позиция 2 - публикувано на 17.05.2016г.

Информация за окончателно плащане по Обособена позиция 1 - публикувано на 20.05.2016г.

Информация за освобождаване на гаранцията за добро изпълнение по Обособена позиция 1 - публикувано на 20.05.2016г.