Log in

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за процедура с предмет: "Специализиран превоз на ученици до учебните заведения на територията на Община Банско"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За процедура с предмет: Специализиран превоз на ученици до учебните заведения на територията на Община Банско” по обособена позиция:

• Специализиран превоз на ученици до учебните заведения на територията на Община Банско по Маршрутно разписание 4”

 

Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9022695.

 

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА може да видите ТУК.

 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА може да изтеглите от ТУК.