Log in

ПРЕКРАТЕНА ПУБЛИЧНА ПОКАНА За процедура с предмет: ”“Специализиран превоз на ученици до учебните заведения на територията на Община Банско”

За процедура с предмет: ”“Специализиран превоз на ученици до учебните заведения на територията на Община Банско” по обособена позиция:

  • Специализиран превоз на ученици до учебните заведения на територията на Община Банско по Маршрутно разписание 4”

 

Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9021883

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА можете да видитеТУК.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА можете да изтеглите от ТУК.