Log in

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за процедура с предмет: „Доставка на пътни знаци за нуждите на Община Банско”

Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9020631

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА можете да видите ТУК.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА можете да изтеглите от ТУК.