Log in

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за процедура с предмет: "Специализиран превоз на ученици до учебните заведения на територията на Община Банско"

по обособени позиции:

  • Специализиран превоз на ученици до учебните заведения на територията на Община Банско по Маршрутно разписание 1
  • Специализиран превоз на ученици до учебните заведения на територията на Община Банско по Маршрутно разписание 2
  • Специализиран превоз на ученици до учебните заведения на територията на Община Банско по Маршрутно разписание 3
  • Специализиран превоз на ученици до учебните заведения на територията на Община Банско по Маршрутно разписание 4”

Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9020614

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА можете да видитеТУК.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА можете да изтеглите от ТУК.