Log in

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за процедура с предмет: „Полагане на хоризонтална пътна маркировка – пешеходни пътеки, парко места, стоп линии, осови линии, боядисване на изкуствени неравности и други, за нуждите на Община Банско”

Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9019622

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА можете да видитеТУК.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА можете да изтеглите от ТУК.