Log in

ПУБЛИЧНА ПОКАНА За процедура с предмет: “Изследване техническото състояние, продухване, почистване със специализирана техника и заснемане с робот - камера на улични канализации в гр. Банско”