Log in

ПУБЛИЧНА ПОКАНА „Изготвяне на Заявления за подпомагане и комплектоване на пакета от док., необходими на община Банско за кандидатстване с проектни предложения по ПРСР 2007-2013г.- Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

За процедура с предмет: „Изготвяне на Заявления за подпомагане и комплектоване на пакета от документи, необходими на община Банско за кандидатстване с проектни предложения по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.- Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”

Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9019422

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА можете да видите ТУК.
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9019422

ДОКУМЕНТАЦИЯТА можете да изтеглите от ТУК.

 

Информация за освобождаване на гаранцията за добро изпълнение - публикувано на 14.10.2015г.