Log in

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: Упражняване на строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и изготвяне на технически паспорт за строеж

За процедура с предмет: „Упражняване на строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и изготвяне на технически паспорт за строежа по проект: „Благоустрояване и рехабилитация на общински имоти на територията на населени места в община Банско – град Добринище, село Места и село Филипово”

 

Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9019245

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА можете да видитеТУК.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА можете да изтеглите от ТУК.

"Информация за окончателно плащане" - публикувано на 17.08.2015г