Log in

ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: Изготвяне на доклад за оценка на съответствие и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и изготвяне на технически паспорти за строежи по проекти

За процедура с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствие и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и изготвяне на технически паспорти за строежи по проект: “Авариен ремонт на устоите на Бетонов мост „Железен мост” на км. 7+824 на Общински път гр. Банско – х. Вихрен” и проект: “Авариен ремонт на Бетонов мост на км 2+420/ река Глазне на Общински път гр. Банско – м. Шилигарника ”.

Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9019137

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА можете да видите ТУК.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА можете да изтеглите от ТУК.