Log in

Закриване на учебната 2015/2016 година в СОУ „Неофит Рилски“

С тематична програма и тържествено сваляне на националния флаг в СОУ „Неофит Рилски“ - гр. Банско официално бе закрита учебната 2015/2016 година. В резултат на положения от учителите и учениците труд учебното съдържание е усвоено успешно, постигнати са високи резултати по отделните предмети. Средният успех на училището е много добър. Гордост на прогимназиалния курс са Дияна Златарева, Костадин Чучулаин, Гергана Рупчина, Дарина Сарафова, Денис Тодев, Ивайла Докторова, Спас Донев, Деметра Колчагова, Мила Пидова и Кристина Кацарова, завършили учебната година с пълно отличие. Голям е броят на отличниците, постигнали успех над 5.50. Изявените в учението ученици получиха награда от директора Елена Йорданова, която пожела весело и безгрижно лято на възпитаниците на учебното заведение. От името на кмета на община Банско Георги Икономов 5. а, 6. а, 6. б, 7. б, 8. а клас получиха грамоти за участие в клубовете по превенция на наркоманиите   към община Банско и изразена гражданска позиция в дейностите за ограничаване употребата на норкотици.zakrivane-004