Log in

ДЕЦАТА, С ЧИИТО ТРУД, ТАЛАНТИ, УСПЕХИ И ПОСТИЖЕНИЯ БАНСКО СЕ ГОРДЕЕ

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:
ДЕЦАТА, С ЧИИТО ТРУД, ТАЛАНТИ, УСПЕХИ И ПОСТИЖЕНИЯ БАНСКО СЕ ГОРДЕЕ

Наградените по случай 24 Май деца, с чиито таланти, успехи и постижения Банско се гордее

За постигнати отлични резултати в обучението и успешно представяне на областни и национални конкурси, олимпиади и състезания за ученици в областта на науката, изкуството и спорта през учебната 2022/2023 година и по случай 24 май, кметът на община Банско Иван Кадев награди

- от Начално училище „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Банско

Велина Панчева - I клас, Никол Ангелова - II клас, Ива Георгиева - III клас, Никол Габерова - IV клас, София Медлок - III клас, Пресиан Баряков - III клас, Кристина Петрова – II клас, Максим Кулгачев – IV клас

- от Средно училище „Неофит Рилски”, гр. Банско

Иван Обецанов - VII клас, Михаела Бояджийска - VI клас,Иван Котирков - IV клас, Александра Полежанова - XI клас, Катерина Юнчова - VII клас, Георги Котирков - V клас, Лиляна Питова – XII клас, Нериман Туталъ - XII клас, Иван Главчев - XII клас, Иван Думбанов - XII клас

- от Основно училище „Св. Климент Охридски”, гр. Добринище

Ивана Димитрова - IV клас, Мария Ергина - VI клас, Стоян Пепелянков - VII клас, Славена Байракова – IV клас, Марина Доневичина - V клас, Невена Галчева – VI клас

- от Основно училище „Св. св. Кирил и Методий”, с. Места

Алил Туталъ - III клас, Йорданка Арнаудова - V клас, Алина Каранч – I клас, Кремена Юсева – II клас, Айше Моллова – VII клас

- от Професионална гимназия по електроника и енергетика – гр. Банско

Радослава Топузова - XI клас, Александър Кулин - IX клас, Васи Джолева - XII клас, Мехмед Весалов - XII клас, Александра Балева – VIII клас, Лазар Тодоров - VIII клас, Теодора Левтерова – IХ клас, Мехмед Мустафов – XII клас

- от Професионална лесотехническа гимназия „Никола Вапцаров”, гр. Банско

Катерина Чолева - XII клас, Никол Кленовска - IX клас, Васил Грашкин – VIII клас, Боян Иванов – VIII клас, Мехмед Купенов – XI клас, Мейсут Агушев – XII клас

- от Гимназия по туризъм „Алеко Константинов”, гр. Банско

Ася Ковачева - VIII клас, Евгения Тодорова - IX клас, Валентин Солунов - X клас, Ивона Папровска – VIII клас, Борислав Здравков – X клас, Маринела Манова – XI клас

За значителен принос в книжовно-образователното дело и духовния напредък на община Банско бяха наградени учителите: Марин Бърдарев, Елка Здравкова, Христина Кадева,Таня Халачева, Анифе Низам, Георги Бистрин, Елена Гюмова, Нина Терзиева, Лиляна Юлева, Васка Пишарова, музейният работник Никола Калинков, Мая Бистрина – член на настоятелството на НЧ“Никола Вапцаров 1894“ и Ани Парапунова – секретар на НЧ“Димитър Благоев 1925“.