Log in

НАБОР НА КАНДИДАТИ ЗА КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА със заповед на Министъра на отбраната се разкрива процедура по набиране на кандидати за кадрова военна служба във военните формирования от Сухопътни войски, в частност военно формирование 26400 - Благоевград

О Б Я В А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИЦИ В СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

 

1. Със заповед № ОХ-980/29.10.2021 г.на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 260 (двеста и шестдесет)  войнишки длъжности в Сухопътни войски за заемане на длъжности чрез провеждане на конкурс, на лица завършили граждански, средни или висши училища, както следва:

- в.ф. 28610-София – 15 длъжности;                                                            - Гарнизон Стара Загора – 30 длъжности;

- в.ф. 52740-Хасково – 10 длъжности;                                                        - Гарнизон Ямбол – 26 длъжности;

- в.ф. 34750-Карлово – 80 длъжности;                                                         - Гарнизон Пловдив – 25 длъжности;                           

- в.ф. 26400-Благоевград – 20 длъжности;                                              - в.ф. 28880-Белене – 15 длъжности;

- в.ф. 24490-Асеновград – 24 длъжности;                                                   - в.ф. 42600-Мусачево – 15 длъжности;

Кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности да подадат заявление, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) не по-късно от 10 Декември 2021 г.

 

2. За контакт и информация за конкурсите:

- Военно окръжие II степен-Благоевград- (073) 88 51 05 и 0882 55 20 05

- офис за военен отчет в общини Разлог и Банско – 0899 14 75 80

- представители на Военно окръжие II степен-Благоевград- в офисите за военен отчет във всяка община в областта.

- интернет сайтове;                

- на Министерство на отбраната - www.mod.bg

- на Централно военно окръжие - www.comd.bg