Log in

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е създадена на осн. чл.6, ал. 1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Съставът й е определен със Заповед №10-21-1/12.01.2021г.   на Кмета на община Банско на осн. чл.6, ал. от ЗБППМН.

 Председател: Костадин Атанасов – зам.кмет на община Банско,

 Секретар: Мария Главчева

Членове:

Риса Хаджипопова – юрисконсулт на община Банско;

Йорданка Цакова – гл. експерт „Хуманитарни дейности”

Ани Тренчева – специалист „Младежки дейности и спорт”;

Диана Попова – мл.експерт „Образование”

Марияна С. Георгиева – психолог в СУ „Неофит Рилски” – гр. Банско;

Снежана Еринина – логопед в  НУ„Св. Паисий Хилендарски”;

Катя Божкова – медицински специалист при ПЛТГ и ПГССТ – гр. Банско;

Гергана Тонина – зам.-директор в ПГЕЕ – гр. Банско;

Нина Кадева – ИДПС към РУ – гр. Банско;

Христо Граченов – социален работник към ДСП – гр. Разлог;

Янка Узунова – старши експерт ДБТ – гр. Разлог, филиал – гр. Банско.  

 

Адрес: Община Банско

гр. Банско, пл. „Никола Вапцаров” №1

Лице за контакт: Мария Главчева- Секретар на МКБППМН

Телефон: 0749 8 86 13

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.