Log in

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК от 21.11.2019 г.

публикувано във четвъртък 21.11.2019 г.
валидно до четвъртък 05.12.2019 г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “ПРИХОДИ” при Община Банско, пл. “Никола Вапцаров” № 1, ет. Партер, ст.102 за връчване на АКТ за установяване на задължение по декларация на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ /Акт/, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Акт

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / БУЛСТАТ

Вид на задължението

1. 

АУ001264/25.10.2019г.

Триел ЕООД

Гр. Бургас, общ. Бургас, ул. Сан Стефано, 38

**********

ДНИ и ТБО

2.

АУ001739/18.12.2015г.

Костадин Димитров Халев

Гр. София, общ.Столична, жк Дружба 1, №162, вх. Б, ет.9, ап.54

**********

ДНИ и ТБО

3.

ПС000073/17.07.2019г.

Тефик Али Моллов

С. Филипово, общ. Банско

*********

ПС

4.

ПС000130/19.07.2019г.

Летиф Рекипов Гущеров

С. Филипово, общ. Банско

*********

ПС

5.

ПС000144/22.07.2019г.

Боян Данаилов Калайджиев

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Тома Вишанов №6

*********

ПС

6.

ПС000165/23.07.2019г.

Сънис Мениджмънт БГ ООД

Гр.Банско, общ. Банско, ул. Кошерината , ет.4, ап. 52

*********

ПС

7.

ПС000074/17.07.2019г.

Сергей Григориевич Стоянов

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Пирин 39, ет.1, ап.1А

*********

ПС

8.

ПС000098/18.07.2019г.

Румен Самуилов Алипиев

Гр. Банско, общ.Банско, ул. Бяло море №12

*********

ПС

9.

АУ001077/08.10.2019г.

Боряна Трейдинг ЕООД

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Васил Друмев 6

*********

ДНИ и ТБО

10.

АУ001175/17.10.2019г.

ЕТ” Тинка Металова”

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Стефан Стамболов 66

*********

ДНИ и ТБО

11.

АУ001315/29.10.2019г.

АУ001316/29.10.2019г.

Уинтър Дрийм ООД

Гр. София, общ. Столична, бул. Цариградско шосе, 108

*********

ДНИ и ТБО

12.

АУ000434/09.07.2019г.

Тремелен Пропъртис ООД

Гр. Банско, общ. Банско, к-с Пирински Височини, Б, ет.1, ап.Б11

*********

ДНИ и ТБО

13.

АУ000533/15.07.2019г.

Уандсуърт Пропърти Анд Инвестмънт Къмпани ЛТД

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Полежен, Грамадето, 11, ет.2, ап.40

*********

ДНИ и ТБО

14.

ПС000166/25.07.2019г.

ПС000167/25.07.2019г.

ПС000168/25.07.2019г.

Еторес ЕООД

Гр. Банско, общ. Банско, ул. Полежан 4, Грамадето, ет.1, ап.79

*********

ПС

15.

АУ001631/16.12.2015г.

Зорка Димитрова Стоянова

С. Левуново, общ. Сандански, ул. Струма 4

**********

ДНИ и ТБО