Log in

Заповед за определяне на районите за сметопочистване и сметоизвозване в община Банско

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

 

ЗАПОВЕД НА КМЕТА ПО ЧЛ.63 АЛ.2 ОТ ЗМДТ ЗА 2024 Г. page 0001ЗАПОВЕД НА КМЕТА ПО ЧЛ.63 АЛ.2 ОТ ЗМДТ ЗА 2024 Г. page 0002ЗАПОВЕД НА КМЕТА ПО ЧЛ.63 АЛ.2 ОТ ЗМДТ ЗА 2024 Г. page 0003