Log in

cao final 1

Детски заведения

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО - 2022г.

 1.

 Наименование на градината

 ДГ „Здравец”,

гр. Банско

ДГ ,,Слънце”,

с. Места

ДГ „Мечо Пух”

гр. Добринище

2.

Регистрационен номер

на вписване

№ ОБ-01 / 15.08.2017 г.

№ ОБ-02 / 15.08.2017 г.

№ ОБ-03 / 22.01.2018 г.

 3.

 Община, град/село

Община Банско, гр. Банско

Община Банско, с. Места

Община Банско, гр. Добринище

 4.

 Адрес на управление

гр. Банско

ул. „Неофит Рилски” №27

с. Места, община Банско,

област Благоевград

гр. Добринище

ул. „Освобождение” №11

 5.

 Булстат

101614486

811171487

177216816

6.

 Телефон

0749/ 88318

0885894095

074422600;  074422601

 7.

 Е-mail

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 8.

 Интернет страница

https://dgbansko.com/

няма

няма

 9.

 Директор

Магдалина Костадинова Тодорова

Елена Христова Боденова

Иванка Костадинова Бонкина

 10.

 Акт за създаване на градината

Решение №389/31.08.2001г. на Общински съвет - Банско за обединяване на ЦДГ и Детска ясла в Обединено детско заведение

 

Решение № 494, Протокол № 26 от  31.08.2017 г. на Общински съвет - Банско

 11.

 

Филиали, адрес, телефон

 

1.ДГ.№ 1 /Голева градина/, ул.,,Пирин” № 12,  тел.: 0879068553

2. ДГ № 3 , ДГ № 4, ДГ № 5 и

Детска ясла

 ул. ,,България” №  6

тел.: 0879069212

3. ДГ № 6

ул. Муратово езеро” № 3

тел.: 0879558606

1. ДГ „Слънце”

Основна сграда – с. Места, общ. Банско – тел.: 0885605212

2. Филиал - с. Филипово, общ. Банско - тел.: 0885605212

1.Две групи - III и IV подготвителна група

в ОУ „Св. Климент  Охридски”,

ул. „Иван Галчев” № 21

 12

 Работно време

От 6:30 часа до 18:30 часа

От 7:00 часа до 18:00 часа

От 6:30 часа до 18:30 часа

 

13

 

Условия за достъп на деца с увреждания

 

Изградени рампи има в ДГ № 4 и ДГ № 6.

В ДГ № 6 има и асансьор за деца с увреждания.

Няма изградени рампи

Няма изградени рампи

 

14

 

Капацитет,

 леглова база

Занимални помещения-

яслена група – 3 бр.

Легла – 57 бр.

Занимални помещения-

първа група – 4 бр.

Легла – 102 бр.

Занимални помещения-

втора група  - 3 бр.

Легла – 82 бр.

Занимални помещения-

трета група – 4 бр.

Легла – 106 бр.

Занимални помещения-

четвърта група – 3 бр.

Легла – 81 бр.

Занимални помещения-

яслена група – 0 бр.

Легла – 0 бр.

Занимални помещения-

първа група

Легла – 13 бр.

Занимални помещения-

втора група

Легла – 13 бр.

Занимални помещения-

трета група

Легла – 10 бр.

Занимални помещения-

четвърта група

Легла – 8 бр.

Занимални помещения-

яслена група – 1 бр.

Легла – 27 бр.

Занимални помещения-

първа група – 1 бр.

Легла – 30 бр.

Занимални помещения-

втора група -0 бр.

Легла – 0 бр.

Занимални помещения-

трета група – 1 бр.

Легла – 30 бр.

Занимални помещения-

четвърта група – 1 бр.

Легла – 30 бр.

 

15

 

Източници на финансиране

Държавна субсидия:  1 559 983 лв.

Общинска субсидия: 220 000 лв.

Сключени договори за проекти и програми – 0 лв.

Международни фондове

и програми – 0 лв.

Дарения – 0 лв.

Собствени приходи – 0 лв.

Други приходи за 2022г.. – 0 лв.

Държавна субсидия: 170 643лв.

Общинска субсидия: 20 000 лв.

Сключени договори за

 проекти и програми -0 лв.

Международни фондове

 и програми – 0 лв.

Дарения – 0 лв.

Собствени приходи – 0 лв.

Други приходи за 2022г. – 0 лв.

Държавна субсидия:  465 207 лв.

Общинска субсидия: 50 000 лв.

Сключени договори за проекти и програми – 0 лв.

Международни фондове

и програми – 0 лв.

Дарения – 0 лв.

Собствени приходи – 0 лв.

Други приходи за 2022г. – 0 лв.

 

16

 

Участия в проекти

Регионални – 0 бр.

Национални- 0 бр.

Международни – 2 бр.

1.BG05M20P001-3.005-0004 „АПСПО”- ОП  НОИР

2.BG05M20P001-3.018-0001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ”- ОП  НОИР       

Регионални – 0 бр.

Национални – 0 бр.:

Международни – 0 бр.

Регионални – 0 бр.

Национални – 2 бр.

Международни – 0 бр.

.

Национални програми на МОН:

1.Оптимизация на щатната структура на персонала в ДГ.

2.Без свободен час, модул „Без свободен час в ДГ”

 

17

 

Брой персонал/

 щатни бройки

 

Общо щатни бройки - 68 бр.

Педагогически  – 31 бр.

Непедагогически  - 35 бр.

Административен  - 2 бр.

 

Участия на персонала в квалификационни форми:

1.Вътрешно институционални-методически обединения

2.Обучения от външни фирми:

През м. юли 2021г. обучение по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”.

 

Общ брой: 7,75 бр.

Педагогически - 3 бр.

Непедагогически - 4,5 бр.

Административен - 0,25 бр.

Участия на персонала в

 квалификационни форми:

1. Ефективни техники за комуникация и за подобряване на взаимодействието между семейството и образователната институция.

 

Общо щатни бройки - 17 бр.

Педагогически  – 7 бр.

Непедагогически  -  9 бр.

Административен  - 1 бр.

Участия на персонала в квалификационни форми:

1. Обучения, семинари за повишаване на професионалната квалификация на учителите – ПКС, кредити за кариерно развитие. Участия в конференции, срещи за обмяна на опит и др.

 

18

 

Средна месечна брутна заплата

 на едно лице

- на целия персонал – 1 221 лв.

- на педагогическия -  1 478 лв.

- на непедагогически – 914 лв.

- на административен – 1 359 лв.

- на целия персонал –  1 144,01 лв.

- на педагогически –  1 555,60 лв.

- на непедагогически-  845,35 лв.

- на административен-  383,85 лв.

- на целия персонал – 1 363,26лв.

- на педагогически – 1834,72 лв.

- на непедагогически – 1 033,24лв.

- на административен – 1 348,80лв.