Log in

Детски заведения

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАНСКО

1.

Наименование на градината

ДГ”Здравец”,

гр.Банско

ДГ ,,Слънце”,

с.Места

ДГ”Мечо Пух”

гр.Добринище

2.

Регистрационен номер

на вписване

№ ОБ-01 / 15.08.2017г.

№ ОБ-02 /15.08.2017 г.

№ ОБ-03 / 22.01.2018г.

3.

Община, град/село

Банско

Банско

Банско

4.

Адрес на управление

ул.”Неофит Рилски” №27,

гр.Банско

с.Места

ул.”Освобождение” №11

гр.Добринище

5.

Булстат

101614486

811171487

177216816

6.

Телефон

0749/ 88318

0893358087

074422600; 074422601

7.

Е-mail

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

8.

Интернет страница

няма

 

няма

9.

Директор

Маргарита Михайлова Осенова

Елена Боденова

Иванка Костадинова Бонкина

10.

Акт за създаване на градината

1.Решение №389/31.08.2001г. на ОбС-Банско за обединяване на ЦДГ и ДЯ   в ОДЗ за гр.Банско - и обединяване на ЦДГ и ДЯ в ОДЗ за гр.Добринище

2.Решение №167 / 07.04.2004г. на Общински съвет -гр.Банско за

обединяване в едно ОДЗ ,,Здравец” на гр. Банско и гр.Добринище

 

Решение № 494, Протокол №26/ 31.08.2017г. на Общински съвет, гр.Банско

11.

Филиали, адрес, телефон

1ДГ№1 /Голева градина/, ул.,,Пирин”№10, 0879068552

2.Комплекс от: ДГ№3, ДГ№4, ДГ№5 и Детска ясла на ул. ,,България”№6

1. Детска градина ,,Слънце”-

с.Филипово,общ.Банско,

0893358087

1.Две групи в ОУ”Св.Кл.Охридски”, ул.”Иван Галчев” №21

гр.Добринище

12

Работно време

От 6,30 часа до 18,30 часа

От 7.30 до 17.00ч.

От 6,30 часа до 18,30 часа

13

Условия за достъп на деца с увреждания

Само в ДГ №4 на ул.”България”№6 има изградена рампа.

Няма изградени рампи

Няма изградени рампи

14

Капацитет,

леглова база

Занимални помещения-

яслена група – 4 бр.

Легла – 75 бр.

Занимални помещения-

първа група – 4 бр.

Легла – 93 бр.

Занимални помещения-

втора група -3 бр.

Легла – 81 бр.

Занимални помещения-

трета група – 4 бр.

Легла – 105 бр.

Занимални помещения-

четвърта група – 4 бр.

Легла – 107 бр.

Занимални помещения

втора група- 1 брой

Легла-29 бр.

Занимални помещения-

четвърта група- 2 броя

Легла – 19 бр.

Занимални помещения-

яслена група – 1 бр.

Легла – 20 бр.

Занимални помещения-

първа група – 1 бр.

Легла – 20 бр.

Занимални помещения-

трета група – 1 бр.

Легла – 26 бр.

Занимални помещения-

четвърта група – 1 бр.

Легла – 26 бр.

15

Източници на финансиране

Държавна субсидия: 983 799 лв.

Общинска субсидия: 304 200 лв.

Сключени договори за проекти и програми – 0 лв.

Международни фондове

и програми – 0 лв.

Дарения – 0 лв.

Собствени приходи – 0 лв.

Други приходи за 2017г. – 0 лв.

Държавна субсидия: 64 823 лв.

Общинска субсидия:30 000 лв.

Сключени договори за

проекти и програми -0 лв.

Международни фондове

и програми – 0 лв.

Дарения – 0 лв.

Собствени приходи – 0 лв.

Други приходи – 0 лв.

Държавна субсидия: 198 974 лв.

Общинска субсидия: 63 600 лв.

Сключени договори за проекти и програми – 0 лв.

Международни фондове

и програми – 0 лв.

Дарения – 0 лв.

Собствени приходи – 0 лв.

Други приходи за 2017г. – 0 лв..

16

Участия в проекти

Регионални – 0 бр.

Национални- 1 бр.:,,За чиста околна среда 2017г”към Министерството на околната среда и водите

Международни – 0 бр.

Регионални – 0 бр.

Национални – 1 бр.:

,,Училищно мляко и училищен плод”

Международни – 0 бр.

Регионални – 0 бр.

Национални – 0 бр.:

Международни – 0 бр.

.

17

Брой персонал/

щатни бройки

Общо щатни бройки/- 78 бр.

Педагогически – 35 бр.

Непедагогически - 39 бр.

Административен - 4 бр.

Участия на персонала в квалификационни форми:

1.Обучение от ЮЗУ,,Н.Рилски”-гр.Благоевград

2.Обучение от Обединени училищни академии-гр.Пловдив

3.Обучения от РУО-гр.Благоевград

4.Обучения от Център за социална рехабилитация и интеграция-гр.Банско

Общ брой: 7,25 бр.

Педагогически: 2,25 бр.

Непедагогически: 4 бр.

Административен: 1 бр.

Участия на персонала в

квалификационни форми:

Няма

      

Общо щатни бройки - 17 бр.

Педагогически – 7 бр.

Непедагогически - 9 бр.

Административен - 1 бр.

Участия на персонала в квалификационни форми:

1.Обучение от РААБЕ, гр.Разлог.

18

Средна месечна брутна заплата

на едно лице

Средна БРЗ:

- на целия персонал - 714.00лв.

- на педагогическия-814.00лв.

- на непедагогически - 638.00лв.

- на административен - 814.00лв.

Средна БРЗ:

- на целия персонал – 658 лв.

- на педагогически – 765 лв.

- на непедагогически-610 лв.

- на административен-430 лв.

Средна БРЗ:

- на целия персонал – 812 лв.

- на педагогически – 989 лв.

- на непедагогически-617 лв.

- на административен-710 лв.