Log in

ПРЕДАВАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА БАНСКО, СЪВМЕСТНО С ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, С КОИТО ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР, 

 организира събиране на видове отпадъци по график, както следва:

  • електрическо и електронно оборудване – на 24.11.2020 г.
  • батерии и акумулатори - на 24.11.2020 г. и на 10.12.2020 г.
  • отработени масла – на 24.11.2020 г.
  • лакове и бояджийски материали – на 24.11.2020 г.
  • химически препарати и химикали – на 24.11.2020 г.
  • замърсени опаковки с опасни вещества – на 24.11.2020 г.
  • лекарства с изтекъл срок на годност – на 24.11.2020 г.

Отпадъците ще бъдат събирани в специални контейнери в Общинския гараж  на адрес: гр. Банско, ул.„ Дунав” № 22, от 10.00 часа до 14.00 часа на посочените дати.