Log in

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2021

В ПРОЦЕДУРА Е ИЗГОТВЯНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2021

Уважаеми жители на община Банско,

Ръководството на община Банско очаква да чуе вашите предложения във връзка с изготвяната  Инвестиционна програма за 2021 година. В нея е предвидено да се извършат ремонти на улици и тротоари в селищата на община Банско.

Споделете мнението си кои улици и тротоари е наложително да бъдат вписани в Инвестиционна програма 2021. Резултатите от допитването ще бъдат обобщени и взети предвид.

Можете да участвате в анкетата в срок до 31 януари чрез страницата на Община Банско или като внесете писмено предложението си на фронт-офиса в Общинска администрация гр.Банско.

БЪДЕТЕ АКТИВНИ! УЧАСТВАЙТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БАНСКО!

Въведете кода изписан с по-тъмните символи.