Log in

cao final 1

АНКЕТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В БИЗНЕС КАТАЛОГ НА ОБЩИНА БАНСКО

  • Последна промяна:
  • Дата на създаване:

Община Банско подготвя издаването на електронен бизнес каталог в помощ на бизнеса и гражданите. В тази връзка приканваме всички фирми, осъществяващи дейност на територията на общината, да се включат в безплатната услуга - Бизнес каталог на Община Банско.

Възползвайте се от възможностите за реклама по комуникационните канали на Община Банско. Желаещите фирми е необходимо да попълнят кратка анкетна карта до 1.09.2022 г.,

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeP3SZssm9ewBFICiAsh_ocCBMec_zpRHPO79ofQ8OKLdijBA/viewform