Ивайло Ръхов - заместник кмет

ИВАЙЛО БОРИСОВ РЪХОВ

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО

ivajlo-ruhov

Лични данни

Роден на 24.11.1975 г. в гр.Разлог

Семеен

Образование

 

 

Професионален опит

 

 

 

Приемен ден

 

 

 

Висше - магистър

Специалност ,,Аграрна Икономика”

 

От 2001 г. до 2002 г.- експерт
„Международно сътрудничество и инвестиционни програми”

От 2003 г. до 2007 г. - Заместник кмет в Общинска администрация Банско

 

Понеделник от 14:00 – 16:00 ч.

 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНАТА
/ ЧЛ.39, АЛ.1 ОТ ЗМСМА/

Да  ръководи, организира и координира дейностите свързани с:
- "Обществени поръчки и проекти"
- "Младежки дейности и спорт"
- "Образование и духовна сфера"


eobshtina

mestni-izbori-2019


open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

You are here