Log in

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за процедура с предмет: „Доставка и монтаж на коледно осветление на гр. Банско”

Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9035880

ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА можете да видитеТУК.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА можете да изтеглите от ТУК.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ