Изграждане на пешеходен мост между двата бряга на р.Глазне

  • PDF

Обява за събиране на оферти по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

“Изграждане на пешеходен мост между двата бряга на река „Глазне”, намиращ се между ПИ 02676.501.4449 (ул.”Глазне”) и ПИ 02676.501.9059 (УПИ I, кв.233 по плана на гр.Банско), през ПИ 02676.501.3465 (река „Глазне”) по КК на гр.Банско“ – Етап2: „Изграждане на подходи към мост (рампи и стълби)““

Обявата е публикувана на портала на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg в раздел "ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБЯВИ" под № 9088873

 

ОБЯВА – публикуванo на 05.06.2019г.

ДОКУМЕНТАЦИЯТА може да изтеклите от ТУК – публикувано на 05.06.2019г.

Проекта може да видите ТУК – публикувано на 05.06.2019г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти - публикувано на 18.06.2019г.

Протокол - публикувано на 25.06.2019г.

Договор - публикувано на 10.07.2019г.

 

 

eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here