ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

  • PDF


ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

на основание чл. 44 от ЗОП

Във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на община Банско по проект: „Подобряване на образователната инфраструктура в Професионална лесотехническа гимназия гр. Банско“

Кметът на Община Банско в качеството си на Възложител, кани всички заинтересовани лица да участват в набирането на индикативни оферти за стойност на услугата, описана подробно в приложената към настоящата покана Обяснителна записка от техническия проект (ТП) и Количествени сметки(КС).

Оферите трябва да бъдат внесени не по късно от 17:00 часа на 07.11.2018 г. на адрес: Община Банско, гр.Банско, ПК 2770, Пл. ”Никола Вапцаров” № 1 ,

в Деловодството на  Общинска администрация – Банско. 


Покана – публикувано на 31.10.2018г.

Обяснителна записка - публикувано на 31.10.2018г.

Количествена сметка - публикувано на 31.10.2018г.

Примерни образци - публикувано на 31.10.2018г.

Оферта № 1 - публикувано на 09.11.2018г.

Оферта № 2 - публикувано на 09.11.2018г.

Оферта № 3 - публикувано на 09.11.2018г.

Протокол - публикувано на 09.11.2018г.

Решение - публикувано на 09.11.2018г.

eobshtina


АНКЕТА

АНКЕТА: Ефективно гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики

Молим ви да отделите няколко минути и да отговорите на поставените въпроси.

 

 КЪМ АНКЕТАТА

open-data

banski-vestnik

 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ И В:

instagram youtube

medii

mestni-izbori-2019

You are here